Logo
Contact us

Contactează-ne

Sau

Cere un apel

Revenim în maxim 1 oră

+373

TERMENI ȘI CONDIȚII

1. Cine suntem și cum ne puteți contacta?

Website-ul www.renter.md este operat de către RENTER E-BIKE PRIM SRL.

Telefon: 069333926, e-mail: [email protected] (denumită în continuare Renter / RENTER E-BIKE PRIM SRL).

Ne-am propus să oferim clienților noștri toate condițiile esențiale și, ca să fim siguri că totul decurge fără probleme, îți aducem la cunoștință termenii și condițiile pentru închirierea de biciclete electrice și accesoriile aferente, oferite de Renter.

2. Termeni generali

Prezentul document stabilește termenii și condițiile în care puteți utiliza site-ul www.renter.md. De asemenea, accesul pe site se va face sub autoritatea termenilor și condițiilor prezente în acest document.

Utilizarea site-ului, cât și și închirierea de biciclete electrice și accesoriile aferente, oferite pe site, presupun, implicit, acceptarea tacită şi fără rezerve a acestor termeni şi condiţii, cu toate consecinţele care reies din acestea. Utilizarea site-ului se va face cu scopul de a vizualiza produsele şi informaţiile despre acestea, precum şi de a facilita închirierea de biciclete electrice și accesoriile aferente, oferite de Renter. Utilizarea site-ului, în alte scopuri decât cele menţionate, este interzisă.

RENTER E-BIKE PRIM SRL poate aduce, în orice moment, modificări asupra conţinutului site-ului www.renter.md, modificări de structură şi accesibilitate, poate sista furnizarea informaţiilor pe site, fără a necesita un acord prealabil şi fără a acorda vreo notificare către utilizatori sau către terţe persoane/părți.

Prezentul document se completează cu dispoziţiile prevăzute de OUG nr.130/2000, Legea nr.296/2004, Legea nr.677/2001.

Materialele conţinute în acest site sunt afişate numai pentru scopuri informaţionale şi promoţionale. Acest site este numai pentru uz privat, personal şi non-comercial. Descărcarea sau copierea materialelor de pe acest site este permisă numai pentru uz personal, non-comercial. Nu este permisă reproducerea (exceptând uzul personal, non comercial), publicarea, transmiterea, distribuirea, afişarea, ştergerea, adăugarea, modificarea, crearea unor lucrări derivate, vânzarea sau participarea la vânzarea oricăror materiale din conţinutul acestui site sau al oricărui software aferent. Orice altă utilizare a materialelor de pe acest site, inclusiv reproducerea în alte scopuri decât cel personal, non comercial, modificarea, distribuirea sau republicarea, fără acordul prealabil, în scris, din partea RENTER E-BIKE PRIM SRL, este strict interzisă.

3. Protejarea confidențialității

Politica de confidențialitate explică modul în care tratăm datele dvs. cu caracter personal și în care vă protejăm confidențialitatea, atunci când utilizați serviciile noastre. Prin utilizarea serviciilor furnizate de Renter, sunteți de acord ca datele respective să fie utilizate conform politicilor noastre de confidențialitate. Utilizăm informațiile colectate despre dumneavoastră în diverse scopuri.

4. Condiții inițiale de închiriere

4.1 Închirierea bicicletelor electrice și a accesoriilor aferente se va face în baza unui Contract de închiriere, pentru a cărui întocmire este nevoie de un act de identitate valid. Pe toată perioada de închiriere, copia actului de identitate va rămâne în posesia RENTER E-BIKE PRIM SRL. În cazul în care contractul urmează să fie încheiat cu o persoană juridică, acesta se va face în baza unei copii a certificatului de înregistrare a societății. Persoanele împuternicite să încheie contractul vor avea actul de identitate asupra lor.

4.2 Clientul trebuie să demonstreze că lucrează în domeniul livrărilor la domiciliu și va furniza o copie după prima pagină din contractul de muncă. În cazul în care Contractul de închiriere urmează să fie încheiat cu o persoană juridică, acesta se va face în baza unei copii a actului constitutiv, secțiunea “Obiectul de activitate” a societății.

4.3 Vârsta minimă a unui client care dorește să încheie un Contract de închiriere este de 18 ani. Clienții care nu îndeplinesc această condiție trebuie să fie, obligatoriu, însoțiți de un adult, care își asumă întreaga responsabilitate pentru achitarea chiriei, plata eventualelor amenzi, precum și contravaloarea oricăror daune produse de către acesta, atât în dauna bicicletei electrice, a accesoriilor închiriate, cât și în dauna terțelor persoane.

4.4 Renter își rezervă dreptul de a-și selecta clientela, nefiind obligat să-și motiveze refuzul, în cazul unei solicitări de închiriere. În acest sens, ne rezervăm opțiunea de a cere informații suplimentare despre solicitanți sau anumite sume cu titlu de garanție.

4.5 Transmiterea bicicletei electrice și a accesoriilor aferente va avea loc doar în cazul în care Clientul a achitat chiria datorată şi a transmis Renter, cu titlu de garanţie suma în mărime de 500 MDL. La momentul returnării bicicletei electrice și a accesoriilor închiriate, în cazul în care sunt respectate toate condiţiile prezentului contract, garanţia se restituie în integralitate Clientului. Totodată din suma garanţiei necesare de restituit, Renter este în drept să reţină sumele necesare pentru acoperirea prejudiciilor cauzate bicicletei electrice (care s-au produs din vina Clientului sau terţelor persoane, pe perioada de acţiune a prezentului contract), în cazul în care suma garanţiei nu este suficientă pentru acoperirea prejudiciilor cauzate bicicletei electrice, Clientul va achita, pe perioada reparației acestuia, 70% din chiria datorată pentru fiecare zi de reparaţie.

În cazul pierderii, furtului sau distrugerii bicicletei electrice, accesoriilor, echipamentelor sau documentelor acestuia (inclusiv cheile), Clientul pierde dreptul de a solicita restituirea garanţiei, în cazul în care garanţia nu a fost achitată de către Client la momentul semnării prezentului contract, Renter este în drept să solicite achitarea acesteia după producerea evenimentelor menţionate. În caz de prejudiciere a anvelopelor (inclusiv celei de rezervă), Clientul este responsabil pentru repararea sau înlocuirea acestora. Bunul este asigurat pentru cazuri de răspundere civilă auto. În caz de producere a accidentului, Clientul va efectua următoarele acţiuni obligatorii: va anunţa imediat Renter şi organele de poliţie, va obţine numele şi adresele părţilor implicate în accident, martorilor, nu va părăsi locul accidentului pînă la venirea organelor de resort, obţinerea raportului organului care a constatat accidentul.

5. Condiții generale de închiriere

5.1 Bicicleta electrică și accesoriile închiriate sunt destinate exclusiv domeniului livrărilor la domiciliu, fiind interzisă utilizarea acestora în orice formă de agrement sau tip de concursuri sau competiții.

5.2 Utilizarea bicicletei electrice și accesoriile închiriate de către Client este permisă doar pe teritoriul Municipiului Chișinău.

5.3 Pentru utilizarea bicicletei electrice și accesoriile închiriate în afara teritoriului specificat în punctul 5.2, se depune o cerere către Administrația Renter, pentru a stabili un acord între Client și Renter.

5.4 Bicicleta electrică și accesoriile aferente rămân în proprietatea Renter, pe toată perioada de închiriere.

5.5 Clientul confirmă că bicicleta și accesoriile aferente au o stare sigură de a fi utilizate și nu au defecțiuni tehnice la momentul primirii de la Renter.

5.6 Clientul poate prelungi perioada de închiriere cu cel puțin 48 ore înainte de sfârșitul perioadei de închiriere stabilite în contract. Pentru prelungire, Clientul va semna un nou contract de închiriere.

6. Plată

6.1 Plata bicicletei electrice și a accesoriilor închiriate se face prin transfer bancar sau prin plăți online, la începutul perioadei de închiriere, pentru toată perioada contractată în contul bancar curent al RENTER E-BIKE PRIM SRL.

6.2 Odată cu preluarea bicicletei electrice și a accesoriilor închiriate, clientul trebuie să citească și să semneze Contractul de închiriere și Procesul verbal de predare-primire.

7. Pași de urmat în caz de defecțiune

7.1 Pe perioada de închiriere, clientul sau terțe persoane nu au dreptul să intervină asupra stării tehnice, reglajelor bicicletei electrice sau a accesoriilor închiriate fără acordul Renter. În cazul în care Clientul încalcă această prevedere, acesta va suporta toate costurile necesare reparării bicicletei electrice și accesoriilor, precum și contravaloarea chiriei pe zilele în care acestea nu pot fi utilizate în scopul închirierii.

7.2 La apariția oricărei defecțiuni survenite pe perioada derulării Contractului de închiriere, clientul are obligația să anunțe Renter la nr. de tel: 069333926, în cel mai scurt timp posibil. În niciun caz, bicicleta electrică și accesoriile închiriate nu se abandonează în urma defecțiunii și nici nu se continuă utilizarea acestora.

7.3 În caz de despăgubiri, clientul este obligat să contacteze Renter în cel mai scurt timp și cel mult 24 ore, la numărul de telefon 069333926, pentru a putea beneficia de despăgubire fără penalități. În cazul ignorării acestei condiții, clientul va fi nevoit să suporte taxele de despăgubire.

7.4 În caz de furt clientul este obligat să contacteze Renter în cel mai scurt timp și cel mult 24 ore, la numărul de telefon 069333926.

7.5 În caz de furt, pierdere sau deplasare greșită a articolului închiriat, Clientul trebuie să plătească toate costurile suportate pentru returnarea vehiculului.

7.6 În plus, următoarele compensații vor fi plătite în caz de furt, daună totală sau ireparabilă:

7.6.1 În cazul unei daune totale sau ireparabile provocate de Client, furtului sau pierderii unei biciclete electrice și accesoriile aferente, Clientul va plăti o despăgubire maximă de 1500 Euro.

7.6.2 În cazul pierderii, furtului sau deteriorării ireparabile provocate de Client a unei baterii furnizate de Renter, Clientul va plăti o taxă de compensare de 250 Euro.

7.6.3 În cazul pierderii, furtului sau deteriorării ireparabile provocate de Client a unui lanț anti-furt furnizat de Renter, Clientul va plăti 25 Euro.

7.6.4 În cazul pierderii, furtului sau deteriorării ireparabile provocate de Client a unei chei de blocare furnizată de Renter, Clientul va plăti 10 Euro per cheie.

7.6.5 În cazul pierderii, furtului sau deteriorării ireparabile provocate de Client a unei pompe furnizată de Renter, Clientul va plăti 10 Euro.

7.6.6 În cazul pierderii, furtului sau deteriorării ireparabile provocate de Client a unui adaptor pentru a umfla rotile furnizat de Renter, Clientul va plăti 3 Euro.

7.6.7 În cazul pierderii, furtului sau deteriorării ireparabile provocate de Client a unui suport pentru telefon furnizat de Renter, Clientul va plăti 30 Euro.

7.6.8 În cazul pierderii, furtului sau deteriorării ireparabile provocate de Client a unei lanterne / stop furnizat de Renter, Clientul va plăti 5 Euro per unitate.

7.7 Obiectele închiriate și toate accesoriile speciale sunt considerate pierdute sau furate, atunci când Clientul prezintă un proces verbal de furt oficial de la poliție, către Renter. Obiectul de închiriat continuă să fie închiriat până la completarea acestui raport.

7.8 Dacă repararea bicicletei electrice va dura mult timp, vă putem pune la dispoziție o altă bicicletă electrică, în funcție de disponibilitate, astfel încât să vă întoarceți rapid la drum.

8. Condiții de retur

8.1 Bicicleta electrică și accesoriile închiriate vor fi returnate în starea tehnica și cosmetică în care au fost predate, la ora și data stabilită prin Contractul de închiriere.

8.2 La sfârșitul perioadei de închiriere, clientul va fi de acord cu achitarea contravalorii oricărei defecțiuni provocate de client sau pierderii totale sau parțiale a bicicletei electrice și accesoriilor, petrecute în perioada de închiriere.

8.3 Returnarea bicicletei electrice și a accesoriilor închiriate, înainte de data și ora stabilite prin Contractul de închiriere, nu va presupune înapoierea contravalorii corespunzătoare perioadei rămase.

8.4 Întârzierea începând cu o oră a returnării bicicletei electrice și a accesoriilor închiriate, după data și ora stabilită prin Contractul de închiriere va presupune plata adițională pentru chiria datorată pentru fiecare zi în care se reține returnarea. Renter are dreptul de a extrage suma data din gaj.

8.5 Transmiterea şi remiterea bicicletei electrice și accesoriilor închiriate va avea loc la adresa: Strada 31 August 1989 113, Chișinău.

8.6 La întoarcerea bicicletei electrice de la Client către Renter, capacitatea bateriei trebuie sa fie la peste 70%.

9. Responsabilitățile Clientului

9.1 Clientul folosește obiectele închiriate pe propriul risc, are experiență în utilizarea obiectelor închiriate și știe despre utilizarea în siguranță, riscurile și acomodarea obiectelor închiriate. Clientul va fi răspunzător pentru orice daune cauzate din cauza propriilor acțiuni. Renter nu va fi niciodată răspunzător pentru acțiunile Clientului.

9.2 Clientul va păstra Renter liber împotriva oricăror litigii ale terților care sunt formulate împotriva locatorului în legătură cu exploatarea și deținerea vehiculului. În special, Clientul trebuie să plătească toate penalitățile îndreptate împotriva Renter. Clientul va informa Renter despre orice conflicte.

9.3 Bicicleta electrică și accesoriile închiriate vor fi folosite exclusiv de către Client, acesta asumându-și responsabilitatea pentru plata eventualelor amenzi.

9.4 Clientul are obligația să poarte cască de protecție și vestă reflectorizantă pe toată perioada de utilizare a bicicletei electrice de la Renter. Încălcarea acestei obligații se face pe propria răspundere a Clientului.

9.5 Contravaloarea pagubelor produse, în urma unui eveniment rutier sau furt, este suportată integral de către Client, declararea acestora la organele de poliție din raza localității în care sa produs evenimentul este obligatorie și cade în sarcina Clientului.

9.7 Clientul își asumă, în totalitate, răspunderea pentru daunele de orice natură (materiale, morale, fizice, etc.) provocate unei terțe părți, pe durata de valabilitate a Contractului de închiriere.

9.8 Renter este exonerat de orice răspundere în caz de rănirea, accidentarea, sau afectarea în vreun fel a clientului sau a unei terțe persoane.

9.9 Renter va refuza închirierea bicicletei electrice și a accesoriilor aferente persoanelor aflate sub influența alcoolului și/sau a drogurilor, ori a altor substanțe stupefiante. Clientul se angajează să nu utilizeze bicicleta electrică și accesoriile închiriate sub influența substanțelor enumerate mai sus, în caz contrar acesta este răspunzător pentru plata tuturor și oricăror pagube produse.

9.10 Clientul trebuie să respecte prevederile Regulamentului Circulației Rutiere, precum și celelalte prevederi legale referitoare la deplasarea pe bicicleta electrică în siguranță, pe drumurile publice.

9.11 La parcarea bicicletei electrice, Clientul trebuie să se asigure că şi-a luat toate măsurile de siguranță obişnuite, mai ales în timpul nopţii sau pentru perioadele îndelungate de neutilizare. Fiecare bicicletă electrică oferită de Renter vine echipată cu sistem antifurt, care oferă un grad de protecție sporit. În stare de repaus, Clientul este obligat să blocheze bicicleta electrică cu dispozitivul antifurt. Dispozitivul antifurt trebuie să asigure cadrul și corpul de care este asigurată bicicleta, în așa fel încât conexiunea astfel stabilită să nu poată fi distrusă decât prin forțarea cu scule speciale a unuia dintre elementele menționate anterior. Corpul de care este asigurată bicicleta trebuie să fie solid, să nu poată fi smuls sau distrus fără scule speciale și suficient de înalt sau astfel construit pentru a nu fi ridicată bicicleta deasupra lui. Acest lucru poate fi omis doar dacă bicicleta este parcată în mod corespunzător într-o încăpere încuiată care este utilizată exclusiv de Client sau de membrii familiei acestuia sau de alte persoane ce trăiesc în aceeaşi gospodărie. Atunci când bicicleta se află într-o încăpere încuiată a unei unități de cazare este suficient ca dispozitivul antifurt să asigure doar cadrul bicicletei și roata din spate.